דוח תשלומים לספק

שם הספק: ב ג אילנית שערים מפתח חשבון 30389 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.05.2018 526.00 ש״ח
31.08.2018 526.00 ש״ח תשלום חשבונית 55384
30.11.2018 1,147.00 ש״ח תשלום חשבונית 56014
30.08.2019 760.00 ש״ח
30.12.2019 1,147.00 ש״ח

לידיעתכם, חשבונית מספר 57370 מיום 11.6.19 ע"ס 3896 ש"ח ממתינה לזיכוי מחודש 06/19

החיוב עבור עבודה שאמורה היתה להתבצע במהלך ההתקנה.

יואב נוקריאן, מנכ"ל חב. בז הזהב התנהל מול רועי שהבטיח שישלח זיכוי, אך טרם נתקבל זיכוי.

הבוקר שוחחתי עם מעיין מהנה"חש , הבטיחה תשובה תוך שעה (לאחר שתברר מה קורה עם הזיכוי), אך טרם קיבלתי תשובה.

ממתינים לחן זיכוי עבור חשבונית זו.

30.10.2020 761.00 ש״ח תשלום חשבונית 1280