דוח תשלומים לספק

שם הספק: גרנד סינמה בעמ מפתח חשבון 30026 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.12.2018 24,108.00 ש״ח תשלום חשבונית 102771
31.01.2019 6,224.00 ש״ח תשלום חשבונית 102882
30.04.2019 8,674.00 ש״ח תשלום חשבונית 102974
30.08.2019 33,930.00 ש״ח תשלום חשבונית 200474
30.04.2020 47,403.00 ש״ח
30.06.2020 10,149.00 ש״ח
31.08.2020 9,876.00 ש״ח תשלום חשבונית 104207
29.09.2020 10,807.00 ש״ח תשלום חשבונית 104311