דוח תשלומים לספק

שם הספק: גרפית שלטים מפתח חשבון 30010 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות