דוח תשלומים לספק

שם הספק: האגו.לקידוד המוצ מפתח חשבון 30070 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2019 200.00 ש״ח בז הזהב - דמי שימוש 2019