דוח תשלומים לספק

שם הספק: ווב טו סי בעמ מפתח חשבון 30326 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.06.2019 1,498.18 ש״ח תשלום חשבוניות: 3903+3904
30.06.2020 3,537.67 ש״ח