דוח תשלומים לספק

שם הספק: ווייו טכנולוגיות מפתח חשבון 30374 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.10.2019 394.00 ש״ח תשלום חשבונית 90186