דוח תשלומים לספק

שם הספק: זיו האפט רוח מפתח חשבון 30306 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות