דוח תשלומים לספק

שם הספק: חשמל האחים ס מ מפתח חשבון 30280 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות