דוח תשלומים לספק

שם הספק: טליסול תקשורת בע מפתח חשבון 0 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות