דוח תשלומים לספק

שם הספק: יואב נוקריאן בלל מפתח חשבון 90001 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות