דוח תשלומים לספק

שם הספק: יואב נוקריאן יהב מפתח חשבון 90001 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות