דוח תשלומים לספק

שם הספק: מ.ה.ד.ר אלקטרוני מפתח חשבון 30319 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.12.2018 7,020.00 ש״ח תשלום חשבונית 1811180 בניכוי זיכוי 180949