דוח תשלומים לספק

שם הספק: מגדל חברה לביטוח מפתח חשבון 90022 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות