דוח תשלומים לספק

שם הספק: נדב מגנזי בעמ מפתח חשבון 30359 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות