דוח תשלומים לספק

שם הספק: ניו בנד בעמ מפתח חשבון 30229 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות