דוח תשלומים לספק

שם הספק: נקסטל מערכות בעמ מפתח חשבון 30009 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.04.2019 1,029.00 ש״ח תשלום חשבונית 9753