דוח תשלומים לספק

שם הספק: ציר ובורג בעמ מפתח חשבון 30290 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות